Vstupní vyšetření

Vstupní vyšetření

Při Vaší první návštěvě lékař prohlédne dutinu ústní klinicky a také pomocí rentgenologického vyšetření (OPG, bite-wing, příp. CBCT), které je nezbytné k detekci kazů mezi zuby, nově vznikajících kazivých ložisek pod výplněmi či zánětu pod kořeny zubů. Po vyhodnocení navrhne lékař možnosti léčby a stanoví léčebný plán vč. finančního rozpočtu s ohledem na Vaše individuální možnosti.