Vstupní vyšetření

Vstupní vyšetření

Vstupni vysetreni

Každé vstupní vyšetření na našem pracovišti začínáme vizuální prohlídkou dutiny ústní následované rentgenologickým vyšetřením (OPG, bite-wing, příp. CBCT), které je nezbytné k detekci kazů mezi zuby, nově vznikajících kazivých ložisek pod výplněmi či k nálezu zánětů pod kořeny zubů. Poté vyšetření vyhodnotíme, navrhneme možnosti léčby a společně stanovíme léčebný plán vč. finančního rozpočtu s ohledem na Vaše individuální možnosti.