Reendodoncie

Reendodoncie

V případě, že se objeví zánět v již dříve zaplněném kořenovém systému, pokusíme se o jeho znovuzprůchodnění a odstranění infekce. Prodloužíme tak výrazně jeho životnost. Tento zákrok je vhodný pouze u některých případů.