Autotransplantace zubu

Autotransplantace zubu

Jsme jedno z mála pracoviště v ČR, které provádí autotransplantace zubu. O co se vlastně jedná?

Autotransplantace zubu je zákrok, při kterém lékař odstraní nevyhovující zub pacienta (např. zub s rozsáhlým kazem, prasklý zub, apod.) a místo něj umístí vlastní pacientův zdravý zub (často se jedná o zub moudrosti). Transplantovat se mohou jak zuby s dokončeným vývojem (tzv. zuby, které již mají plně vyvinuté kořeny), tak i zuby s nedokončeným vývojem (zuby, které nemají zcela dokončený vývoj kořene). U zubů s dokončeným vývojem následuje ošetření kořenových kanálků a zub je nutné zpevnit protetickou náhradou (tzv. korunka/onlay). U zubů s nedokončeným vývojem je naším cílem zachovat vitalitu přeneseného zubu do té míry, že zub po transplantaci dokončí svůj vývoj a není nutné následné ošetření kořenových kanálků.

V obou případech je autotransplantovaný zub plnohodnotnou náhradou ztraceného zubu.

  • Jak taková autotransplantace probíhá?

V první návštěvě provedeme konzultaci a zhotovíme 3D RTG snímek na našem přístroji NewTOM Giano HR. V případě, že jsou optimální podmínky pro autotransplantaci (zdravý pacient, nekuřák, neužívá bisfosfonáty, apod.) a je přítomen zub k autotransplantaci, necháme na základě 3D snímku vytvořit na 3D tiskárně pryskyřičný zub, který tvarem a velikostí představuje autotransplantovaný zub. Následně si domluvíme termín samotného výkonu.

Výkon probíhá v lokální anestezii, kdy zpravidla nejdříve provádíme extrakci poškozeného zubu, následně připravím prostor pro autotransplantovaný zub. Abychom měli jistotu, že přenášený zub se zcela bez obtíží vleze do prostoru, vyzkoušíme kopii z pryskyřice a pokud prostor nevyhovuje, pak podle kopie upravíme. Následně dochází k vybavení samotného autotransplantovaného zubu a jeho přesunutí do rány a fixace pomocí stehu.

V případě, že zub měl dokončený vývoj, je nutné nejpozději do 14 dnů zahájit ošetření kořenových kanálků a následně zub opatřit korunkou nebo jinou nepřímou náhradou.

V případě, že zub měl nedokončený vývoj, pravidelně sledujeme stav zubu klinicky a RTG snímky.

Autotransplantaci lze provést v jakémkoliv věku, zejména však u mladých  pacientů. Metoda může být součástí léčby rovnátek, kdy se využije zub určený k extrakci jako náhrada zubu nezaloženého nebo ztraceného úrazem, kazem, apod.

  • Jak se na autotransplantaci objednat?

U našich registrovaných pacientů tuto možnost nabídneme sami. U pacientů, kteří u nás nejsou registrováni, výkon provádíme na základě doporučení od Vašeho zubního lékaře.