MDDr. Jakub Papež

MDDr. Jakub Papež

MDDr. Jakub Papež

Stomatolog

  • Stomatologii vystudoval na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
  • Pracoval na stomatologické klinice dětí a dospělých v Motolské nemocnici.
  • Působil na Stomatologické klinice Fakultní nemocnice v Plzni na oddělení stomatochirurgie a na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Plzni, kde se podílel na výuce studentů oboru zubního lékařství.
  • Absolvoval několik zahraničních stáží a průběžně prezentuje odbornou vědeckou činnost na domácích i mezinárodních kongresech.
  • V roce 2017 převzal zavedenou zubní praxi FitDent s.r.o. v Chebu založenou MUDr. Odvodym.
  • V roce 2018 absolvoval atestaci v oboru Klinická stomatologie a získal osvědčení Praktický zubní lékař.
  • V roce 2021 se stal členem stomatochirurgické společnosti
  • V roce 2022 úspěšně složil praktickou a ústní zkoušku z oboru stomatochirurgie a získal po 3 letech studia osvědčení Praktický zubní lékař – stomatochirurg.

 

Profesní praxe:

2016 – dosud Vedoucí lékař soukromé zubní praxe FitDent s.r.o., Cheb

2016 – 2019 Fakultní nemocnice Lochotín, Plzeň, oddělení protetické a stomatochirurgie

2016 – 2019 Lékařská fakulta v Plzni

2014 – 2020 2. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

2014 – 2016 Fakultní nemocnice Motol, Praha

 

Vzdělání:

2022 Získání osvědčení Praktický zubní lékař – stomatochirurg

2018 Získání osvědčení Praktický zubní lékař

2018 Atestace II. stupně v oboru Klinická stomatologie

2009 – 2014 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor zubní lékřství

1996 – 2009 Základní škola a Gymnázium, Svobodná Chebská škola, Cheb

 

Absolvované kurzy a aktivní účast na kongresech:

2021

11/2021 Kolemčelistní záněty

11/2021 Chirurgie zubních retencí – vývoj zubu, erupce a její poruchy, vývojové cysty, spolupráce s ortodontistou, tunelizace, chirurgická extrakce, transplantace

11/2021 Bolestivé stavy v orofaciální oblasti, neurologické komplikace stomatochirurgického ošetření, problematika poruch TM kloubu

11/2021 Chirurgie parodontu, ústní sliznice a jazyka

11/2021 Kardiopulmonální resuscitace a rešení neodkladných stavu

10-11/2021 Stáž v dentoalveolární chirurgii ve Fakultní nemocnici Lochotín na oddělní ústní čelistní chirurgie

10/2021 Víkendový seminář české stomatochirurgické společnosti – autotransplantace zubů, implantologie

09/2021 Večerní univerzita zubního lékaře

05/2021 Slinné žlázy – fyziologie, patologie, retenční cysty, vyšetrovací metody, chirurgie sialolitu a malých slinných žlázek. Preprotetická chirurgie, chirurgie kostních defektu.

04/2021 Pracovište, vyšetření pacienta, obecné chirurgické postupy a přístupy ve stomatochirurgii, anestézie, hojení rány a pooperační péce ve stomatochirurgii

04/2021 Onkologie orofaciální oblasti

03/2021 Dentální implantologie

03/2021 Pacient s celkovým onemocněním v ordinaci stomatochirurga

03/2021 Traumatologie zubů, úst a čelistí

Formou webinářů se účastnil přednášek česchých a zahraničních předních stomatologů především v oboru stomatochirurgie a implantologie.

2020

Formou webinářů se účastnil největšího českého kongresu Pražské dentální dny a absolvoval přednášky českých stomatologů v oborech chirurgie, endodoncie a ortodoncie (Dr. Dražan, Dr. Žižka, Dr. Baumruk).

2019

11/2019 16. ročník Plzeňských pracovních dnů

09/2019 Diagnostika pomocí CBCT v endodoncii, orální chirurgii a implantologii

09/2019 Dental Summit, Praha

05/2019 AAO annual session, Los Angeles, USA

04/2019 Kdy odeslat pacienta k ortodontistovi, preprotetická ortodoncie, moderní ortodoncie, Karlovy Vary

04/2019 Ortodontická léčba pacientů s agresivní parodontitis, Plzeň

03/2019 VUZL Rizikový pacient v ordinaci PZL, Plzeň

02/2019 VUZL Plzeň

2018

11/2018 15. ročník Plzeňský pracovních dnů – přednášející, téma: Hemofilie, Plzeň

10/2018 12. ročník  Sofia Dental Meeting, Sofia, Bulharsko

09/2018 VUZl  Odložená exkavace, Plzeň

04/2018 VUZL Autotransplantace zubů s dokončeným vývojem, Plzeň

2015

10/2015 Pražské dentální dny

09/2015 EAO, Stockholm, Švédsko

07/2015 IAPD Glasgow, Skotsko